Výroba rozvádzačov

elektromerové, domové, priemyselné, staveniskové rozvádzače

Ponúkame výrobu nízkonapäťových rozvádzačov do 1000 V s menovitým prúdom až 4000 A:

DOMOVÉ

  • Elektromerové

  • Bytové

  • Bytové s použitím riadiacich prvkov inteligentnej elektroinštalácie

 

PRIEMYSELNÉ

  • Rozvádzače pre automatizačnú technológiu

  • Rozvádzače pre meranie a reguláciu

 

STAVENISKOVÉ

  • Zásuvkové rozvádzače zabezpečujúce napájanie a rozvod elektrickej energie na staveniskách

 

DISTRIBUČNÉ

  • Káblové rozvádzače SR zabezpečujúce distribúciu elektrickej energie